prod-giftset

【野⾓精美⼿提禮盒組】野角南非博士茶綜合口味(共120茶包/組)

特價NT 1168NT 1050
+ 加入購物車
送禮送到心坎裡,
全家大小皆可飲用的無咖啡因養生茶,
首選野角頂級南非茶禮盒!

禮盒一組內容:
南非博士紅茶x1罐(40茶包)
南非博士綠茶x1罐(40茶包)
南非博士綠蜜樹茶x1罐(40茶包)

南非博士紅茶:
【食品登錄字號】B-154121945-00000-0
【投保產品責任險字號】0900223600086205


南非博士綠茶:
【食品登錄字號】B-154121945-00000-0
【投保產品責任險字號】0900223600086205


南非博士綠蜜樹茶:
【食品登錄字號】B-154121945-00000-0
【投保產品責任險字號】0900223600086205


【食品登錄字號】B-154121945-00000-0
【投保產品責任險字號】0900223600086205